Dräger


Vi är Drägers återförsäljare mot kylbranschen!


Vi saluför nu Drägers sortiment vad gäller andningsskydd,

friskluftssystem och portabla gasmätnings instrument.


Refparts Scandinavia AB

Brodalsvägen 7, Hus Z

433 38  Partille

Jan-Ove Öien

Patrik Larsson

Lager

0722 - 066 331

0722 - 066 334

0722 - 066 321

jan-ove.oien@refparts.se

patrik.larsson@refparts.se