Decsa

DECSA löser de flesta typer

av behov gällande

evaporativa kondensorer.

Installationer av

Decsa kondensorer

i Sverige!

Refparts Scandinavia AB

Brodalsvägen 7, Hus Z

433 38  Partille

Jan-Ove Öien

Patrik Larsson

Lager

0722 - 066 331

0722 - 066 334

0722 - 066 321

jan-ove.oien@refparts.se

patrik.larsson@refparts.se